CasBank

CasBankin avulla erilaisia suoritteita ja tekoja voidaan vaihtaa hyödykkeisiin, palveluihin ja alennuksiin ilman rahaa. Tarkoituksena on luoda uusi vaihdannan väline palveluille ja teoille. 

Palvelu on lähes loputtomasti laajennettavissa. Asiakkaina ja yhteistyökumppaneina toimivat kotitalouksien ja yksityishenkilöiden lisäksi järjestöt, data- ja analytiikkatoimittajat, liikunta- ja kulttuuripalvelut, laite- ja palvelutoimittajat, terveydenhoitoyritykset, vakuutuspalvelut, isot brändit, viihdeteollisuus…You name it ?

Alkuvaiheessa palvelu toimii lapsiperheitä ajatellen, mutta siihen lisätään myös yrityksiä, kaveriporukoita ja erilaisia yhteisöjä palvelevia ominaisuuksia. Varsinainen tuote tulee siis olemaan palvelun ydin, joka toimii eräänlaisena “oravannahkapankkina” eri yksilöiden ja instanssien välillä.